สาลิกาหิน https://jacriya.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=09-06-2012&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=09-06-2012&group=3&gblog=11 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำชีสจากนมแพะไว้ทานเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=09-06-2012&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=09-06-2012&group=3&gblog=11 Sat, 09 Jun 2012 3:03:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=15-09-2010&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=15-09-2010&group=3&gblog=10 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อฉันกลายมาเป็นหมอนวดอาชีพในกรีซ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=15-09-2010&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=15-09-2010&group=3&gblog=10 Wed, 15 Sep 2010 22:45:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=10-02-2010&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=10-02-2010&group=5&gblog=3 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[ของขวัญจากฟ้าได้ 2ขวบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=10-02-2010&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=10-02-2010&group=5&gblog=3 Wed, 10 Feb 2010 2:45:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=06-10-2008&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=06-10-2008&group=5&gblog=2 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[นายแสบที่รัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=06-10-2008&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=06-10-2008&group=5&gblog=2 Mon, 06 Oct 2008 1:47:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=25-06-2008&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=25-06-2008&group=5&gblog=1 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดที่รักของฉัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=25-06-2008&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=25-06-2008&group=5&gblog=1 Wed, 25 Jun 2008 1:45:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=22-09-2010&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=22-09-2010&group=4&gblog=6 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนภาษากรีกจากยูทูบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=22-09-2010&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=22-09-2010&group=4&gblog=6 Wed, 22 Sep 2010 2:34:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=23-11-2008&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=23-11-2008&group=4&gblog=5 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[วันทั้งเจ็ดในภาษากรีก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=23-11-2008&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=23-11-2008&group=4&gblog=5 Sun, 23 Nov 2008 15:36:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=20-09-2008&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=20-09-2008&group=4&gblog=4 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[ศัพท์เกี่ยวกับดอกไม้ในภาษากรีก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=20-09-2008&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=20-09-2008&group=4&gblog=4 Sat, 20 Sep 2008 21:10:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=26-06-2008&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=26-06-2008&group=4&gblog=3 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[สระในภาษากรีก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=26-06-2008&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=26-06-2008&group=4&gblog=3 Thu, 26 Jun 2008 21:29:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=27-05-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=27-05-2008&group=4&gblog=2 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวอักษรกรีก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=27-05-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=27-05-2008&group=4&gblog=2 Tue, 27 May 2008 23:23:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=27-05-2008&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=27-05-2008&group=4&gblog=1 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มต้นกับคำทักทาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=27-05-2008&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=27-05-2008&group=4&gblog=1 Tue, 27 May 2008 23:34:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=31-01-2010&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=31-01-2010&group=3&gblog=9 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงงานข้ามชาติในกรีซ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=31-01-2010&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=31-01-2010&group=3&gblog=9 Sun, 31 Jan 2010 1:33:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=29-01-2010&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=29-01-2010&group=3&gblog=8 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[หากคิดจะทำงานในกรีซ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=29-01-2010&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=29-01-2010&group=3&gblog=8 Fri, 29 Jan 2010 3:05:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=26-01-2010&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=26-01-2010&group=3&gblog=7 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[หากคิดจะทำงานในกรีซ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=26-01-2010&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=26-01-2010&group=3&gblog=7 Tue, 26 Jan 2010 18:36:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=17-08-2009&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=17-08-2009&group=3&gblog=6 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อมีคนบอกคุณว่าคุญอาจจะถูกฆ่าถ้าไม่หยุดบางสิ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=17-08-2009&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=17-08-2009&group=3&gblog=6 Mon, 17 Aug 2009 0:46:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=30-11-2008&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=30-11-2008&group=3&gblog=5 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปดูเค้าทำน้ำมันมะกอกกันค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=30-11-2008&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=30-11-2008&group=3&gblog=5 Sun, 30 Nov 2008 3:48:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=07-10-2008&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=07-10-2008&group=3&gblog=4 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินรอบบ้านเที่ยวรอบเกาะ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=07-10-2008&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=07-10-2008&group=3&gblog=4 Tue, 07 Oct 2008 18:02:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=29-09-2008&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=29-09-2008&group=3&gblog=3 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเพลงที่สอนฉัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=29-09-2008&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=29-09-2008&group=3&gblog=3 Mon, 29 Sep 2008 0:23:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=23-05-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=23-05-2008&group=3&gblog=1 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=23-05-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=23-05-2008&group=3&gblog=1 Fri, 23 May 2008 22:26:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=07-06-2008&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=07-06-2008&group=2&gblog=3 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[เนสกาแฟเวียนนิส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=07-06-2008&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=07-06-2008&group=2&gblog=3 Sat, 07 Jun 2008 0:16:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=24-05-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=24-05-2008&group=2&gblog=2 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[สนุกกับการชงเนสกาแฟ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=24-05-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=24-05-2008&group=2&gblog=2 Sat, 24 May 2008 19:10:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=23-05-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=23-05-2008&group=2&gblog=1 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟกรีก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=23-05-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=23-05-2008&group=2&gblog=1 Fri, 23 May 2008 23:02:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=28-10-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=28-10-2008&group=1&gblog=3 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[พรรณไม้แถวๆบ้าน ชุด1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=28-10-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=28-10-2008&group=1&gblog=3 Tue, 28 Oct 2008 3:32:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=15-06-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=15-06-2008&group=1&gblog=2 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่อไข่มุก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=15-06-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=15-06-2008&group=1&gblog=2 Sun, 15 Jun 2008 17:41:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=23-05-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=23-05-2008&group=1&gblog=1 https://jacriya.bloggang.com/rss <![CDATA[บลูซัลเวีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=23-05-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jacriya&month=23-05-2008&group=1&gblog=1 Fri, 23 May 2008 23:12:36 +0700